Ewa Ledóchowicz - Intellect
Academic and non-fiction books
Publishers’ Eastern and Central European Representative

Intellect


 

 

dystrybuowane przez The University of Chicago Press
dystrybuowane z
John Wiley & Sons
Intellect

The Mill
Parnall Road
Fishponds
Bristol BS16 3JG
Anglia


tel  44 117 9589910
fax 44 117 9589911

info@intellectbooks.com
http://www.intellectbooks.co.uk

Intellect to niezależne akademickie wydawnictwo, specjalizujące się w publikacjach z dziedziny sztuk kreatywnych i kultury popularnej. Za zadanie stawia sobie nie tylko promowanie kreatywnego myślenia poprzez wydawanie oryginalnych książek i czasopism, ale też tworzenie przestrzeni do szerszej dyskusji w nowych, rozwijających się dziedzinach.  Intellect bardzo blisko współpracuje ze swoimi autorami i dokłada wszelkich starań, by wiernie oddać ich dogłębny przekaz. Ponadto, promując nowy tytuł, wydawnictwo kieruje uwagę rynku nie tyle na książkę jako produkt, ale na postać autora i jego wartościowe koncepcje.

Intellect publikuje w czterech obszarach tematycznych: sztuki wizualne, filmoznawstwo, kulturo- i medioznawstwo oraz sztuki sceniczne, w ramach których szczególne miejsce poświęca m.in. tematyce fotografii, rysunku, gier komputerowych czy scenografii.

The University of Chicago Press dystrybuuje książki wydawnictwa Intellect na całym świecie.

 

Powrót do listy wydawnictw